KWS 5133 ECO

eco_kolo
średniopóźna
ziarno, kiszonka, bioetanol, biogaz, grys
250
250
zbliżony do flint
bardzo szybki
wysoki, bardzo wysoki
długo zielona reszta rośliny
bardzo zimne, zimne, optymalne, suche, bardzo suche
eco_stan
  • uniwersalna pod względem warunków uprawy i sposobu użytkowania
  • wybitnie wysokie i stabilne w latach plonowanie na ziarno i na kiszonkę
  • wytrzymuje okresowe niedobory azotu i wody
  • wyróżnia się plonowaniem zarówno w latach korzystnych oraz trudnych dla uprawy kukurydzy, również na stanowiskach problematycznych
  • najwyżej plonująca średniopóźna odmiana ziarnowa w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych w 2007 oraz jeden z najlepszych wyników w 2008 i 2009 roku
  • najwyższe noty w plonie ziarna w wynikach badań w Niemczech
  • wysoka odporność na wyleganie i dobre oddawanie wody z ziarna
  • bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb potwierdzone w warunkach praktyki
  • wysoka strawność całych roślin w zakresie 71,52 do 75,3% oraz NEL w zakresie 7,49 do 7,55 MJ/kg SM
eco_foto_1
eco_foto_2
eco_foto_3

Dodatkowe informacje