SHERLOCK

Odkryj potęgę plonowania
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
sherlock_prev
Odmiana populacyjna
 • zarejestrowany w Krajowym Rejestrze COBORU w 2010
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna wśród zarejestrowanych w 2010 roku
 • bardzo wysoka zawartość i plon tłuszczu
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • stabilne plony w różnych warunkach uprawy
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów - 7,6 μM/g
 • odporna na wyleganie
 • pożądany typ rozwoju jesiennego
 • bardzo szybki start wiosenny
 • bardzo krótki okres kwitnienia
 • polecana na dobre jak i słabsze stanowiska
 • dobra we wszystkich rejonach uprawy
 • plon nasion zebranych w roku 2011 wg PDO 110,2% wzorca COBORU
 • plon nasion w badaniach KWS w roku 2011 wyższy od wzorca COBORU (2009-2011) o 3,52 dt/ha
sherlock_obsada
sherlock_termin_KWS
sherlock_plonowanie
sherlock_agroservice
sherlock_foto_1
sherlock_profil
sherlock_wyk
sherlock_fot_2

Dodatkowe informacje