MARCOPOLOS F1

Odkryj świat najlepszych mieszańców z KWS
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
marcopolos_prev
Odmiana mieszańcowa
  • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA
  • zarejestrowany w 2012 r. w Krajowym Rejestrze po 2 latach badań COBORU
  • bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
  • bardzo niska zawartość glukozynolanów
  • dobra zimotrwałość
  • odporna na osypywanie nasion
  • szybki rozwój jesienny jak i wiosenny
  • duże zdolności regeneracyjne roślin
  • plon nasion wyższy od wzorca o 6,7 dt/ha w roku 2010 i 3,1 dt/ha w roku 2011 (COBORU)
marcopolos_obsada
marcopolos_termin_KWS
marcopolos_agroservice
marcopolos_plonowanie
marcopolos_foto_1
marcopolos_profil
marcopolos_wykres
marcopolos_fot_2

Dodatkowe informacje