SERGIO KWS F1

Ekstraklasa w rzepaku
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana odporna
na wyleganie
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
sergio_prev
Odmiana mieszańcowa
 • zarejestrowana w Polsce w 2017 roku
 • polecana na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. II-IVb)
 • elastyczna co do terminu siewu
 • szybki rozwój jesienny i dość szybki start wegetacji na wiosnę
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • wykazała bardzo dobre wyniki w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2014-2016 (średnio 113,4% wzorców)
 • bardzo odporna na osypywanie nasion - posiada cechę S-POD
 • wyjątkowo wysoka odporność na choroby - w doświadczeniach COBORU lepszy wynik od wzorców przy każdej ocenianej chorobie rzepaku (gen RIm 7)
 • plon z doświadczeń rejestrowych 2014-2016 wyższy od wzorców o 6,1 dt/ha
 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2016
 • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA
sergio_KWS_obsada
sergio_KWS_termin_KWS
sergio_KWS_plonowanie
sergio_KWS_agroservice
sergio_KWS_foto_1
sergio_KWS_profil
sergio_KWS_wykres
sergio_KWS_foto_2

Dodatkowe informacje