MARC KWS F1

Twoja pasja, Nasze nasiona!
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
marc_KWS_prev
Odmiana mieszańcowa
  • zarejestrowana w wielu krajach UE w 2016 roku
  • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2016 pośród nowych odmian
  • polecana na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku ozimego
  • nadaje się na opóźnione siewy - wysoki wigor początkowy
  • dobra zimotrwałość
  • gen Rlm7 - podwyższona odporność na podstawowe choroby rzepaku ozimego
  • cecha S-POD - podwyższona odporność na osypywanie nasion
marc_KWS_obsada
marc_KWS_termin_KWS
marc_KWS_plonowanie
marc_KWS_agroservice
marc_KWS_foto_1
marc_KWS_profil
marc_KWS_foto_2

Dodatkowe informacje