ALLBERICH KWS F1

Niski łan, łatwa obsługa plantacji
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
allberich_KWS_prev
Odmiana mieszańcowa
 • zarejestrowana na Słowacji w 2017 roku
 • najwyżej plonująca odmiana półkarłowa w doświadczeniach łanowych KWS Słowacja
 • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy (kl. II-IVa)
 • zalecany siew wczesny do agrotechnicznego
 • nie wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin, jednak jest on zalecany w celu poprawy architektury łanu w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • średnio szybko wznawia wegetację na wiosnę
 • bardzo niska biomasa i średnia liczba rozgałęzień produkcyjnych
 • bardzo wcześnie rozpoczyna kwitnienie
 • rewelacyjna odporność na wyleganie
 • gen Rlm7 – odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę
 • S-POD - charakteryzuje się podwyższoną odpornością na osypywanie nasion
 • jedna z najniższych odmian półkarłowych w doświadczeniach rozpoznawczych
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA
allberich_KWS_obsada
allberich_KWS_termin_KWS
allberich_KWS_agroservice
allberich_KWS_foto_1
allberich_KWS_profil
allberich_KWS_foto_2

Dodatkowe informacje