STEFANO KWS F1

Wzorcowa wydajność i jakość plonu
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana wysoka
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
stefano_KWS_prev
Odmiana mieszańcowa
 • zarejestrowana w Polsce w 2017 roku
 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach CCA COBORU 2016
 • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy, udaje się też na stanowiskach przeciętnych (kl. II-IVb+)
 • bardzo elastyczna co do terminów siewu
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • pożądany typ rozwoju wiosennego
 • wysoka biomasa i duża liczba rozgałęzień produktywnych
 • dobra odporność na wyleganie
 • gen Rlm7 - odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę
 • posiada cechę S-POD - podwyższona odporność na osypywanie nasion
 • jedna z najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2016
 • wysoka MTN w plonie nasion
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA
stefano_KWS_obsada
stefano_KWS_termin_KWS
stefano_KWS_plonowanie
stefano_KWS_agroservice
stefano_KWS_foto_1
stefano_KWS_profil
stefano_KWS_foto_2

Dodatkowe informacje