UMBERTO KWS F1

Potrójna ochrona plonu
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
umberto_KWS_prev
Odmiana mieszańcowa
 • zarejestrowana w UE w 2017 roku
 • polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych (II-IVb+)
 • elastyczna co do terminu siewu
 • przydatna do siewu punktowego i strip-till
 • wysoki wigor początkowy
 • odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • charakteryzuje się niespotykaną zdrowotnością - kombinowana tolerancja na podstawowe choroby rzepaku - geny Rlm3 + Rlm7 + odporność poligeniczna
 • wysoka odporność na wyleganie
 • wysoka biomasa roślin
 • ponadprzeciętna liczba rozgałęzień produktywnych
 • wysoka MTN plonu
 • w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016 osiągał plon ponad 121% wzorców
 • wysoka odporność na osypywanie nasion
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA
umberto_obsada
umberto_termin_KWS
umberto_KWS_plonowanie
umberto_KWS_agroservice
umberto_KWS_foto_1
umberto_KWS_profil
umberto_foto_2

Dodatkowe informacje