BIRDY

Plony wysokich lotów
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana wysoka
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
birdy_prev
 • odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w latach 2014-2015 (doświadczenia rejestrowe COBORU)
 • wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku
 • wysoki wigor początkowy
 • elastyczna co do terminu siewu
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • szybko wznawia wegetację na wiosnę
 • wysoka biomasa
 • wysoka odporność na wyleganie
 • wysoka zawartość oleju w nasionach
 • stabilny i wysoki plon nasion
 • wysoka odporność na czerń krzyżowych
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2015 (101,8% średniej) i 2016 (97,7% średniej)

QUARTZ

Wyciśniesz więcej
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
NOWOŚĆ
quartz_prev
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna zarejestrowana w KR COBORU w 2013
 • najwyższy plon i zawartość tłuszczu spośród odmian populacyjnych w badaniach rejestrowych COBORU
 • niska wysokość łanu
 • elastyczna co do terminów siewu ze względu na wigor początkowy
 • jedna z najlepszych zimotrwałości w badaniach COBORU
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • wymaga typowego stanowiska pod rzepak by dać wysoki plon nasion
 • wysoko plonujący we wszystkich rejonach uprawy
 • odporna na wyleganie
 • wysoki wigor jesienny i spowolniony wiosenny - odporność na wtórne przemarznięcia
 • długi okres kwitnienia - dużo czasu na zapylenie dla owadów
 • wg doświadczeń rejestrowych QUARTZ w sezonach 2011 i 2012 osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego (108% w 2012 i 113% w 2011)

FORZA

Silny rzepak na „piątkę”
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
forza_prev
 • proponowana na najsłabsze stanowiska glebowe
 • średnio szybki rozwój jesienny
 • wykazuje wysoką tolerancję na chlomazon
 • średnia zimotrwałość
 • wysoce odporna na okresowe niedobory wody
 • dobra odporność na choroby grzybowe
 • stosunkowo wolny start wegetacji wiosennej
 • bardzo odporna na wyleganie
 • niski pokrój roślin
 • stabilny plon w latach
 • przeciętny termin dojrzałości roślin
 • zarejestrowana w UE

SHERLOCK

Odkryj potęgę plonowania
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
sherlock_prev
 • zarejestrowany w Krajowym Rejestrze COBORU w 2010
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna wśród zarejestrowanych w 2010 roku
 • bardzo wysoka zawartość i plon tłuszczu
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • stabilne plony w różnych warunkach uprawy
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów - 7,6 μM/g
 • odporna na wyleganie
 • pożądany typ rozwoju jesiennego
 • bardzo szybki start wiosenny
 • bardzo krótki okres kwitnienia
 • polecana na dobre jak i słabsze stanowiska
 • dobra we wszystkich rejonach uprawy
 • plon nasion zebranych w roku 2011 wg PDO 110,2% wzorca COBORU
 • plon nasion w badaniach KWS w roku 2011 wyższy od wzorca COBORU (2009-2011) o 3,52 dt/ha

Dodatkowe informacje