KWS BINNTTO

PRZEZNACZENIE
NOWOSC
POLLENPLUS
stabilne źdźbło, tęgi plon
Żyto hybrydowe
Zyto hybrydowe
 • Przodująca odporność na wyleganie - dobry wybór do łanów z wysokim nawożeniem azotowym
 • Przydatna do uprawy w słabszych warunkach glebowych z nawożeniem organicznym w postaci gnojowicy
 • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
 • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

KWS LIVADO

PRZEZNACZENIE
NOWOSC
POLLENPLUS
nowy wymiar plonu
Żyto hybrydowe
Zyto hybrydowe
 • Wysoki poziom plonowania oraz doskonała zdrowotność - odmiana nowej generacji z systemem POLLENPLUS®
 • Uniwersalne użytkowanie zebranego plonu - sprzedaż na cele konsumpcyjne lub paszowe
 • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
 • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

KWS BONO

PRZEZNACZENIE
POLLENPLUS
tolerancyjne na suszę
Żyto hybrydowe
Zyto hybrydowe
 • Większa odporność na suszę - wysoki potencjał plonowania również w warunkach stresu wodnego
 • Wyrównany profi l zdrowotnościowy - dobra odporność na rdzę oraz mączniaka
 • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
 • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

KWS SERAFINO

PRZEZNACZENIE
NOWOSC
POLLENPLUS
Stabilne plonowanie w czasie suszy
Żyto hybrydowe
Zyto hybrydowe
 • Odmiana o wysokiej odporności na okresowe niedobory wody - wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy
 • Czołowy plon ziarna w badaniach PDO - 132% wzorca na poziomie a1 i 127% wzorca na poziomie a2
 • Dobra zdrowotność roślin - wysoka odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę
 • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
 • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

JULIUS

każdy chce go mieć
Pszenica ozima
Pszenica
 • Bardzo dobra zimotrwałość - zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, rekomendacja do uprawy we wszystkich rejonach kraju
 • Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych - satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy
 • Wysokie i wierne plonowanie - na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy
 • Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna
 • Elastyczny w terminie siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

OZON

odmiana z werwą
Pszenica ozima
Pszenica
 • Mrozoodporność 4 według oficjalnych badań PDOiR oraz doskonałe zdolności regeneracyjne po spoczynku zimowym - możliwość uprawy na terenie całego kraju
 • Dobra odporność na wyleganie - odmiana do intensywnej produkcji, polecana do uprawy na bardzo dobrych stanowiskach
 • Dobre parametry jakościowe ziarna - dobre wyrównanie ziarna oraz szczególnie wysoka liczba opadania
 • Bardzo dobra odporność na mączniaka i rdzę żółtą - dobrze zbalansowany profil zdrowotnościowy, zdrowsze rośliny w łanie, mniejsze nakłady na fungicydy

KWS DAKOTANA

NOWOSC
odporna na suszę
Pszenica ozima
Pszenica
 • Odmiana z grupy jakościowej o bardzo dobrej plenności - bardzo dobre parametry jakościowe ziarna i wysoki potencjał plonotwórczy do 111% wzorca w doświadczeniach rejestrowych
 • Wysoka odporność na choroby - znakomita odporność na rdzę żółtą i brunatną
 • Dobra zimotrwałość i regeneracja po zimie - możliwość uprawy na terenie całego kraju
 • Bardzo dobrze znosi warunki stresowe - znakomita adaptacja do stanowiska, posiada bardzo dobrą odporność na suszę co potwierdziła w sezonie 2014/2015
 • Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie - polecana do intensywnej uprawy, dzięki dobrej odporności na wyleganie pozwala rośliny w pionie do żniw

KWS MALIBU

NOWOSC
sprawdza się w ciężkich warunkach
Pszenica ozima
Pszenica
 • Pszenica z grupy jakościowej o bardzo dobrych parametrach ziarna - średnia zawartość białka oraz bardzo wysoki wskaźnik sedymentacji SDS
 • Stabilne wysokie plonowanie - plon do 109% wzorca w badaniach rejestrowych
 • Możliwość uprawy po kukurydzy - wysoka odporność na fuzariozę kłosa
 • Bardzo dobry profil zdrowotnościowy - bardzo wysoka odporność na rdzę brunatną i żółtą, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła
 • Bardzo dobra adaptacja do warunków glebowych - odmiana o zwiększonej tolerancji na jony glinu, możliwość uprawy na stanowiskach granicznych dla pszenicy

KWS MERIDIAN

wydajna wielorzędówka
Jęczmień ozimy
Jeczmien
 • Bardzo wysoki potencjał plonowania - wysoki oraz stabilny poziom plonowania, ceniona odmiana w wielu gospodarstwach
 • Tolerancyjny na lekko opóźniony siew - możliwość opóźniania wysiewu w celu uniknięcia wczesnego porażenia mszyc na plantację
 • Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy - szybki i łatwy zbiór, więcej czasu na przygotowanie pola pod rzepak
 • Bardzo mała skłonność do wtórnego budowania pędów („młodzenia”) - lepsza jakość zbieranego surowca
 • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 - łan zabezpieczony przed chorobą wirusową

KWS KOSMOS

NOWOSC
lepszy wymiar plonowania
Jęczmień ozimy
Jeczmien
 • Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego w doświadczeniach rejestrowych - do 113% wzorca w doświadczeniach rejestrowych, w regionie zachodniopomorskim plon przewyższał 12 ton z hektara
 • Elastyczny termin siewu - tolerancja na lekko opóźniony termin siewu, lepszy rozkład prac polowych jesienią, późniejszy siew ogranicza żerowanie mszyc na plantacji
 • Dobra odporność na wyleganie - odmiana średniej wysokości zalecana do intensywnej uprawy
 • Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna - wysoka masa tysiąca ziaren i bardzo wysokie wyrównanie
 • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV ) typ 1 - łan zabezpieczony przed chorobą wirusową

KWS TRISOL

bycze ziarno
Pszenżyto ozime
Pszenzyto
 • Bardzo dorodne ziarno - wysoka masa tysiąca ziaren (51,2 g) oraz doskonałe wyrównanie ziarna 96%
 • Duża zawartość cukrów prostych - słodka, smaczna pasza dla zwierząt
 • Wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz rdzę żółtą - zdrowszy łan, lepsze plony
 • Wśród pszenżyt czołowa tolerancja na zakwaszenie gleby - możliwość uprawy na słabszych stanowiska

KWS AVEO

NOWOSC
stoi do żniw
Pszenżyto ozime
Pszenzyto
 • Doskonała odporność na wyleganie - idelana odmiana do intensywnej uprawy
 • Znakomita zdrowotność - bardzo dobra odporność na mączniaka i rdzę brunatną
 • Dobra mrozoodporność - zwiększa bezpieczeństwo uprawy
 • Duża masa tysiąca ziaren - bardzo grube ziarno, z dużą odpornością na porastanie ziarna w kłosach

Dodatkowe informacje