MARCOPOLOS F1

Odkryj świat najlepszych mieszańców z KWS
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
marcopolos_prev
 • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA
 • zarejestrowany w 2012 r. w Krajowym Rejestrze po 2 latach badań COBORU
 • bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów
 • dobra zimotrwałość
 • odporna na osypywanie nasion
 • szybki rozwój jesienny jak i wiosenny
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • plon nasion wyższy od wzorca o 6,7 dt/ha w roku 2010 i 3,1 dt/ha w roku 2011 (COBORU)

HYBRIROCK F1

Plon stabilny jak skała
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
hybrirock_prev
 • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA
 • bardzo wysoki potencjał plonowania
 • dobra zawartość tłuszczu w nasionach
 • przydatna przy opóźnionych siewach
 • polecana na typowe stanowiska do uprawy rzepaku
 • odporna na wyleganie
 • odporna na osypywanie nasion
 • bardzo szybki rozwój jesienny i wiosenny start wegetacji
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • niska podatność na choroby grzybowe
 • plon nasion wyższy od wzorca COBORU średnio o 4,9 dt/ha! (średnia z lat 2009-2011)

KODIAK F1

Wygrywa z najsilniejszym mrozem
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
kodiak_prev
 • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA
 • w końcowej fazie badań rejestrowych COBORU
 • odmiana o stosunkowo niskiej wysokości
 • odporna na wyleganie
 • duża odporność na wymarzanie
 • posiada duże zdolności regeneracyjne po uszkodzeniach mrozowych
 • bardzo wysoki potencjał plonowania
 • dobra zawartość tłuszczu w nasionach
 • przydatna przy opóźnionych siewach
 • odporna na osypywanie nasion
 • bardzo szybki rozwój jesienny i wiosenny start wegetacji
 • plon nasion wyższy od wzorca COBORU średnio o 4,3 dt/ha!! (średnia z lat 2009-2011)

TASSILO F1

Dobierz idealną strategię w uprawie rzepaku
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
tassilo_prev
 • w pełni zrestorowany nowoczesny mieszaniec w typie OGURA
 • pierwszy mieszaniec dostosowany do polskich warunków, wyselekcjonowany z Katalogu Wspólnotowego (CCA)
 • odmiana nadaje się na słabsze stanowiska
 • niska skłonność do wylegania
 • duża odporność na wymarzanie
 • toleruje opóźnione siewy
 • posiada duże zdolności regeneracyjne po uszkodzeniach mrozowych
 • bardzo wysoki potencjał plonowania
 • wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
 • odporna na wczesne osypywanie nasion
 • plon nasion wyższy od wzorca COBORU średnio o 3,4 dt/ha a w niektórych rejonach Polski wyższy nawet o 8,3 dt/ha (województwa zachodniopomorskie i pomorskie), (COBORU, Agroservice KWS, 2009-2011)

UMBERTO KWS F1

Potrójna ochrona plonu
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
umberto_KWS_prev
 • zarejestrowana w UE w 2017 roku
 • polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych (II-IVb+)
 • elastyczna co do terminu siewu
 • przydatna do siewu punktowego i strip-till
 • wysoki wigor początkowy
 • odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • charakteryzuje się niespotykaną zdrowotnością - kombinowana tolerancja na podstawowe choroby rzepaku - geny Rlm3 + Rlm7 + odporność poligeniczna
 • wysoka odporność na wyleganie
 • wysoka biomasa roślin
 • ponadprzeciętna liczba rozgałęzień produktywnych
 • wysoka MTN plonu
 • w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016 osiągał plon ponad 121% wzorców
 • wysoka odporność na osypywanie nasion
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

STEFANO KWS F1

Wzorcowa wydajność i jakość plonu
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana wysoka
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
stefano_KWS_prev
 • zarejestrowana w Polsce w 2017 roku
 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach CCA COBORU 2016
 • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy, udaje się też na stanowiskach przeciętnych (kl. II-IVb+)
 • bardzo elastyczna co do terminów siewu
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • pożądany typ rozwoju wiosennego
 • wysoka biomasa i duża liczba rozgałęzień produktywnych
 • dobra odporność na wyleganie
 • gen Rlm7 - odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę
 • posiada cechę S-POD - podwyższona odporność na osypywanie nasion
 • jedna z najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2016
 • wysoka MTN w plonie nasion
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

ALLBERICH KWS F1

Niski łan, łatwa obsługa plantacji
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
allberich_KWS_prev
 • zarejestrowana na Słowacji w 2017 roku
 • najwyżej plonująca odmiana półkarłowa w doświadczeniach łanowych KWS Słowacja
 • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy (kl. II-IVa)
 • zalecany siew wczesny do agrotechnicznego
 • nie wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin, jednak jest on zalecany w celu poprawy architektury łanu w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • średnio szybko wznawia wegetację na wiosnę
 • bardzo niska biomasa i średnia liczba rozgałęzień produkcyjnych
 • bardzo wcześnie rozpoczyna kwitnienie
 • rewelacyjna odporność na wyleganie
 • gen Rlm7 – odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę
 • S-POD - charakteryzuje się podwyższoną odpornością na osypywanie nasion
 • jedna z najniższych odmian półkarłowych w doświadczeniach rozpoznawczych
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

MARC KWS F1

Twoja pasja, Nasze nasiona!
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
marc_KWS_prev
 • zarejestrowana w wielu krajach UE w 2016 roku
 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2016 pośród nowych odmian
 • polecana na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku ozimego
 • nadaje się na opóźnione siewy - wysoki wigor początkowy
 • dobra zimotrwałość
 • gen Rlm7 - podwyższona odporność na podstawowe choroby rzepaku ozimego
 • cecha S-POD - podwyższona odporność na osypywanie nasion

FACTOR KWS F1

Dobrze trafiłeś!
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
factor_KWS_prev
 • zarejestrowany w UE w 2014 roku
 • polecana na przeciętne i słabe stanowiska pod uprawę rzepaku
 • przydatna przy opóźnionych siewach
 • szybki rozwój jesienny i wiosenny
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • posiada podwyższoną tolerancję na choroby podstawy łodygi (gen RIm7) i werticiliozę
 • bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion
 • wysoko plonująca odmiana z nowej linii genetycznej przeznaczona na problematyczne stanowiska
 • doskonale nadaje się do uprawy w szerokie rzędy
 • wytwarza dużą liczbę rozgałęzień produktywnych
 • jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych na Litwie, Słowacji i w Czechach
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA
 • następca odmiany mieszańcowej KODIAK F1

SERGIO KWS F1

Ekstraklasa w rzepaku
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana odporna
na wyleganie
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
sergio_prev
 • zarejestrowana w Polsce w 2017 roku
 • polecana na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. II-IVb)
 • elastyczna co do terminu siewu
 • szybki rozwój jesienny i dość szybki start wegetacji na wiosnę
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • wykazała bardzo dobre wyniki w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2014-2016 (średnio 113,4% wzorców)
 • bardzo odporna na osypywanie nasion - posiada cechę S-POD
 • wyjątkowo wysoka odporność na choroby - w doświadczeniach COBORU lepszy wynik od wzorców przy każdej ocenianej chorobie rzepaku (gen RIm 7)
 • plon z doświadczeń rejestrowych 2014-2016 wyższy od wzorców o 6,1 dt/ha
 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2016
 • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA

SHERLOCK

Odkryj potęgę plonowania
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
sherlock_prev
 • zarejestrowany w Krajowym Rejestrze COBORU w 2010
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna wśród zarejestrowanych w 2010 roku
 • bardzo wysoka zawartość i plon tłuszczu
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • stabilne plony w różnych warunkach uprawy
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów - 7,6 μM/g
 • odporna na wyleganie
 • pożądany typ rozwoju jesiennego
 • bardzo szybki start wiosenny
 • bardzo krótki okres kwitnienia
 • polecana na dobre jak i słabsze stanowiska
 • dobra we wszystkich rejonach uprawy
 • plon nasion zebranych w roku 2011 wg PDO 110,2% wzorca COBORU
 • plon nasion w badaniach KWS w roku 2011 wyższy od wzorca COBORU (2009-2011) o 3,52 dt/ha

QUARTZ

Wyciśniesz więcej
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
NOWOŚĆ
quartz_prev
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna zarejestrowana w KR COBORU w 2013
 • najwyższy plon i zawartość tłuszczu spośród odmian populacyjnych w badaniach rejestrowych COBORU
 • niska wysokość łanu
 • elastyczna co do terminów siewu ze względu na wigor początkowy
 • jedna z najlepszych zimotrwałości w badaniach COBORU
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • wymaga typowego stanowiska pod rzepak by dać wysoki plon nasion
 • wysoko plonujący we wszystkich rejonach uprawy
 • odporna na wyleganie
 • wysoki wigor jesienny i spowolniony wiosenny - odporność na wtórne przemarznięcia
 • długi okres kwitnienia - dużo czasu na zapylenie dla owadów
 • wg doświadczeń rejestrowych QUARTZ w sezonach 2011 i 2012 osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego (108% w 2012 i 113% w 2011)

FORZA

Silny rzepak na „piątkę”
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
forza_prev
 • proponowana na najsłabsze stanowiska glebowe
 • średnio szybki rozwój jesienny
 • wykazuje wysoką tolerancję na chlomazon
 • średnia zimotrwałość
 • wysoce odporna na okresowe niedobory wody
 • dobra odporność na choroby grzybowe
 • stosunkowo wolny start wegetacji wiosennej
 • bardzo odporna na wyleganie
 • niski pokrój roślin
 • stabilny plon w latach
 • przeciętny termin dojrzałości roślin
 • zarejestrowana w UE

BIRDY

Plony wysokich lotów
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana wysoka
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
birdy_prev
 • odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w latach 2014-2015 (doświadczenia rejestrowe COBORU)
 • wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku
 • wysoki wigor początkowy
 • elastyczna co do terminu siewu
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • szybko wznawia wegetację na wiosnę
 • wysoka biomasa
 • wysoka odporność na wyleganie
 • wysoka zawartość oleju w nasionach
 • stabilny i wysoki plon nasion
 • wysoka odporność na czerń krzyżowych
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2015 (101,8% średniej) i 2016 (97,7% średniej)

Dodatkowe informacje