QUARTZ

Wyciśniesz więcej
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
NOWOŚĆ
quartz_prev
Odmiana populacyjna
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna zarejestrowana w KR COBORU w 2013
 • najwyższy plon i zawartość tłuszczu spośród odmian populacyjnych w badaniach rejestrowych COBORU
 • niska wysokość łanu
 • elastyczna co do terminów siewu ze względu na wigor początkowy
 • jedna z najlepszych zimotrwałości w badaniach COBORU
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • wymaga typowego stanowiska pod rzepak by dać wysoki plon nasion
 • wysoko plonujący we wszystkich rejonach uprawy
 • odporna na wyleganie
 • wysoki wigor jesienny i spowolniony wiosenny - odporność na wtórne przemarznięcia
 • długi okres kwitnienia - dużo czasu na zapylenie dla owadów
 • wg doświadczeń rejestrowych QUARTZ w sezonach 2011 i 2012 osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego (108% w 2012 i 113% w 2011)
quartz_obsada
quartz_termin_KWS
quartz_plonowanie
quartz_agroservice
quartz_foto_1
quartz_profil
quartz_foto_2
quartz_wykres

Dodatkowe informacje