TASSILO F1

Dobierz idealną strategię w uprawie rzepaku
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
tassilo_prev
Odmiana mieszańcowa
 • w pełni zrestorowany nowoczesny mieszaniec w typie OGURA
 • pierwszy mieszaniec dostosowany do polskich warunków, wyselekcjonowany z Katalogu Wspólnotowego (CCA)
 • odmiana nadaje się na słabsze stanowiska
 • niska skłonność do wylegania
 • duża odporność na wymarzanie
 • toleruje opóźnione siewy
 • posiada duże zdolności regeneracyjne po uszkodzeniach mrozowych
 • bardzo wysoki potencjał plonowania
 • wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
 • odporna na wczesne osypywanie nasion
 • plon nasion wyższy od wzorca COBORU średnio o 3,4 dt/ha a w niektórych rejonach Polski wyższy nawet o 8,3 dt/ha (województwa zachodniopomorskie i pomorskie), (COBORU, Agroservice KWS, 2009-2011)
tassilo_obsada
tassilo_termin_KWS
tassilo_plon
tassilo_foto_1
tassilo_profil
tassilo_wyk
tassilo_foto_2

Dodatkowe informacje