KODIAK F1

Wygrywa z najsilniejszym mrozem
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
kodiak_prev
Odmiana mieszańcowa
 • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA
 • w końcowej fazie badań rejestrowych COBORU
 • odmiana o stosunkowo niskiej wysokości
 • odporna na wyleganie
 • duża odporność na wymarzanie
 • posiada duże zdolności regeneracyjne po uszkodzeniach mrozowych
 • bardzo wysoki potencjał plonowania
 • dobra zawartość tłuszczu w nasionach
 • przydatna przy opóźnionych siewach
 • odporna na osypywanie nasion
 • bardzo szybki rozwój jesienny i wiosenny start wegetacji
 • plon nasion wyższy od wzorca COBORU średnio o 4,3 dt/ha!! (średnia z lat 2009-2011)
kodiak_obsada
kodiak_termin_KWS
kodiak_plon
kodiak_foto_1
kodiak_profil
kodiak_wyk
kodiak_foto_2

Dodatkowe informacje