Informacja dot. PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

Operacja mająca na celu: Rozbudowę zakładu handlu hurtowego zbóż i wdrożenie rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu - współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój."

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel szczegółowy: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Dodatkowe informacje