Informacja dot. PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

Operacja mająca na celu zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę zakładu handlu hurtowego zbożami poprzez zakup nowoczesnych maszyn do magazynowania i badania ziarna zbóż współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój."

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. "

Dodatkowe informacje