Zmiana nazwy firmy

Uprzejme zawiadamiamy, że z dniem 09.11.2016r. firmę (nazwę) spółki w dotychczasowym brzmieniu:
ELMAR-MAIS Karbowski Duklas Spółka Jawna
zastępuje się firmą:
POLMAIS Karbowski Duklas Spółka Jawna.

Wszelkie inne dane dot. siedziby, wspólników, zasad reprezentacji, przedmiotu działania, posiadanych numerów w odpowiednich ewidencjach (REGON, NIP) oraz numer konta bankowego, pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że zmiana niniejsza nie ma wpływu na ważność i zakres wierzytelności powstałych do dnia jej dokonania.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla POLMAIS Karbowski Duklas Spółka Jawna.

Zapraszamy do dalszej współpracy

Dodatkowe informacje