AGRO POLIS

agropolis_kolo
średniowczesna
ziarno, kiszonka
230
240
NOWOŚĆ 2016
zbliżony do flint
bardzo szybki
wysoki, bardzo wysoki
bardzo długo zielona reszta rośliny
bardzo zimne, zimne, optymalne, suche
agropolis_stan
  • możliwość uprawy na zimnych stanowiskach
  • wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiella spp.) i Fusarium spp.
  • 15,0 t/ha suchego ziarna (108% średniej) i 26% wilg. w doświadczeniach w SDOO Pawłowice w 2014 r.
  • 13,9 t/ha suchego ziarna (112% średniej) i 30,9% wilg. podczas zbioru w doświadczeniach ścisłych KWS w Polsce i Niemczech (4 miejscowości)
  • wysoki potencjał plonu (20,7 t/ha plonu suchej masy całych roślin) w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014 r.
  • 56,1% udziału plonu kolb w plonie ogólnym (COBORU 2014)
  • silny stay-green - wydłużony o 10-14 dni termin optymalnego zbioru
agropolis_foto_1
agropolis_foto_2

Dodatkowe informacje